Magical Snap - 2012.09.25 07.09 - 001.png

Projekční  kancelář   Josefa Černého  byla  založena a  zahájila svou činnost  v roce 1996. Hlavním předmětem činnosti je projektová činnost ve výstavbě.

Majitel firmy: Josef Černý ,  autorizovaný technik   -  projektant v oboru :

-          Pozemní stavby

-          Vodohospodářské stavby

-          Zdravotně technické instalace

Zaměření je na projekty rodinných domů, rekonstrukce domů a stavební úpravy objektů. Další činností jsou projekty vodohospodářských staveb zejména domovních čistíren, vrtaných a kopaných studní,  kanalizačních a vodovodních řadů.

Nabízíme kompletní servis stavebních projekčních prací od předprojektové studie až po prováděcí projekty dle platných norem, vyhlášek a zákonů. Dále poradenskou a konzultační činnost, informace v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí, pasportizaci objektů.

Při projektech vrtaných a kopaných studní zajišťujeme kompletní servis : vyhledání vodního zdoje , hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci a povolení stavby.

Magical Snap - 2012.09.25 07.10 - 001.png

Spolupracujeme se stabilním okruhem odborníků speciálních profesí (architekt, statik, požární ochrana, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, slaboproudy  a  pod.),  kteří se podílejí na zpracování projektové dokumentace do podoby, která je vyžadována dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Odborná způsobilost a kvalita prováděné projektové činnosti je garantována dlouholetou praxí v oboru projektování pozemních a vodohospodářských staveb a osvědčením o autorizaci ČKAIT. Trvale se jako autorizovaný projektant účastním jednotlivých cyklů celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.

Firma má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti.

Již ve fázi studie s Vámi najdeme nejvhodnější řešení záměru, poté zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci, ať už se jedná o projekt novostavby nebo rekonstrukci domu, střechy, garáže a pod.
Projekt navrhneme dle Vašich potřeb a přání, s ohledem na prostorové řešení stavby a specifika navržených materiálů. Jako klient máte možnost kdykoliv projekt ovlivnit a vnést do něj vlastní prvky.

1. před zahájení projekčních prací:

 • zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu
 • zajištění radonového průzkumu
 • zaměření stávajícího stavu stávajících objektů (pro rekonstrukce)
 • zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu
 • zajištění radonového průzkumu
 • zaměření stávajícího stavu stávajících objektů (pro rekonstrukce)
 • objemová studie pro ověření investičních záměrů

2. projekční práce:

 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • projektová dokumentace pro realizaci stavby

3. inženýrská činnost:

 • zabezpečení dokladů pro územní řízení
 • zabezpečení dokladů pro stavební řízení

4. v průběhu stavby:

 • autorský dozor při provádění stavby

5. po dokonční stavby:

 • projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • účast při kolaudačním řízení

Můj pohled...

Moje práce je založena na podrobném prostudování a pochopení potřeb klientů, hledání souladu navrhované stavby s jejím okolím z hlediska tvarového, objemového a barevného řešení, použitím exteriérových a interiérových materiálů. Důraz kladu na celkový harmonický výraz stavby, na soulad architektonického a stavebně-konstrukčního řešení, správné a nekomplikované technické řešení, koordinaci všech profesí a jejich vztah k výrazu interiéru.U rekonstrukcí pečlivě zvažujeme a posuzuji  technický stav stávajících konstrukcí a jejich nejlepší využitelnost.

Software:

CAD program Allplan  Nemetschek

AutoPEN - vytváření podelných profilů vodovodů a kanalizací

Dokumenty opravňující k činnosti: 

 • osvědčení o autorizaci pro projektování pozemních staveb
 • osvědčení o autorizaci pro projektování vodohospodářských staveb
 • osvědčení o autorizaci pro projektování zdravotních instalacích
 • živnostenský list

 

oddělovač.jpg
LOGO.jpg
LOGO.jpg
LOGO.jpg
LOGO.jpg

Stránky na systému Webgarden postavil a graficky upravil

Radek Sedláček, U Zastávky 432/4, 339 01 Klatovy, Email: RASgraf@email.cz

Tel: 725 050 485,  IČO: 88030717

img.php.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one