Energetický průkaz

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

dle §6a zákona 406/2000 Sb. v pozdějším znění a vyhlášky 148/2007 Sb.

Zajišťujeme zpracovávání průkazů energetické náročnosti budovy pro účely stavebního povolení a ohlášení stavby.

Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy rychle, levně a kvalitně.

Pro rodinné domy, v případě dodání kompletní projektové dokumentace je možno zpracovat PENB do pěti pracovních dnů. Cena za vyhotovení průkazu začínají od 4.000,- Kč.

prukaz ENB stitek.jpg

Co je PENB

      PENB = průkaz energetické náročnosti budovy.

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem (vyhl. 148/2007 Sb.). Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázorněníenergetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělana do klasifikačních tříd A až G. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracováván na základě oprávnění k činnosti v oblasti energetické účinnosti vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České  republiky


Pozor! Často se zaměnují pojmy průkaz a štítek. Nejedná se však o stejné věci. Energetický štítek obálky budovy definuje norma ČSN 730540 a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy. Štítek však nenahrazuje průkaz.

Vypracováním Průkazu energetické náročnosti budovy získá stavebník podrobnou informaci o tepelně technických vlastnostech objektu, poodhalí se rezervy a nastaví možnost upravit energetickou náročnost objektu na optimální hodnotu. Posouzení energetické náročnosti budovy skýtá možnost, ještě před zahájením stavebních prací, upravit skladby konstrukcí obálky budovy tak, aby uživatel zbytečně nevynakládal finanční prostředky na paliva a energie potřebné pro budoucí provoz objektu.

Podrobit auditu projektové řešení konstrukcí obálky budovy je žádoucí navíc v případech, kdy stavebník získal projektovou dokumentaci od autora projektu, který se energetickou náročnosti objektu nezabýval, nebo jen okrajově.

V případě, že Průkaz energetické náročnosti budovy potvrdí, že budova je navržena tak, aby vyhověla přísným požadavkům na energetickou náročnost dle ČSN 73 0540-2:2011, získá stavebník jistotu, že postaví objekt, který svými tepelně technickými vlastnostmi vytvoří příjemné a ekonomicky výhodné bydlení.

K posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy, nám slouží Energetický štítek obálky budovy, vypracovaný dle ČSN 73 0540-2:2011. Energetický štítek budovy se dá přirovnat k energetickému štítku elektrospotřebičů. Dle výše spotřeby energií v kWh spotřebované energie na m2 užitkové plochy za rok budovu zařazuje do jedné ze 7 tříd (A-G):

A, B, C - třídy vyhovující

D, E, F, G - třídy nevyhovují

Uvedené třídy jsou obdobou tříd spotřeby energií elektrospotřebičů, na jaké jsme zvyklí u ledniček, praček, sporáků a jiných elektrospotřebičů. U budov jsou hodnoceny spotřeby všech vstupujících energií, tj. energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.

tridy-energ-narocnosti.jpg

Průkaz ENB je potřeba dokladovat při:

  • výstavbě nových budov
  • při větších změnách (rekonstrukci) dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich časti v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti podle jednoho z předcházejících bodů.

Průkaz ENB je zapotřebí k vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby a podpoří hodnotu nemovitosti při prodeji nebo pronájmu.

Energetický průkaz může zpracovat pouze osoba oprávněná dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., což je v našem případě osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu. Oprávnění k vypracování PENB pod č. 0811 nám udělilo MPP v roce 2010.

Od roku 2012 musí být průkaz budovy součástí dokumentace při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b) odst. 2 § 6a zák. č. 177/2006 Sb., změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

oddělovač.jpg

Stránky na systému Webgarden postavil a graficky upravil

Radek Sedláček, U Zastávky 432/4, 339 01 Klatovy, Email: RASgraf@email.cz

Tel: 725 050 485,  IČO: 88030717

img.php.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one