Domovní čistírny odpadních vod

Kam s ním?" Obligátní otázka je aktuální i dnes, v případě likvidace odpadních vod. Nejedná se o téma příjemné, řadě majitelů domů ale dokáže nadělat spoustu vrásek. Jak se s ním vypořádat se ctí a přitom levně?

Likvidace odpadních vod by samozřejmě v ideálním světě nebyla problémem. Pokud by všude existovala a fungovala spolehlivá kanalizace. Jak ovšem vědí mnozí majitelé domů, zdaleka ne všude najdete funkční kanalizaci. Problémy mohou nastat nejen na chalupách či samotách, kde se s kanalizací ani počítat nedá. I v některých obcích je situace podobná - kanalizace buď není vybudovaná, nebo naopak má za sebou desítky let provozu, což se odráží v jejím nevyhovujícím technickém stavu. Stejná situace panuje v nově postavených obytných zónách, které na kanalizaci teprve čekají.

„Po získání potřebných posudků a povolení můžete vodu vypouštět například do otevřené kanalizace, do potoka nebo ji nechat vsáknout do podloží."

Domácí čistička? Dostupná každému

Mnohem zajímavějším řešením je domácí čistička odpadních vod. Pokud jste se s tímto termínem setkali poprvé, možná vás trochu překvapí. Čistička odpadních vod, to je přeci velká budova za městem, která tak příšerně smrdí, ne? Budete se divit, ale její malá domácí verze je mnohem šikovnější a jejího provozu si po většinu doby ani nevšimnete. Nejen, že si díky ní ušetříte spoustu starostí (a peněz za vývoz odpadu), ale dokonce prospějete životnímu prostředí. Domácí čističky jsou navíc parotěsné - tedy bez zápachu.

Dostupné typy čističek

Jakou čističku si pořídit a co nám v současné době nabízí trh? Při výběru zařízení je nutné zohlednit řadu faktorů, např. velikost domácnosti (či domácností - na výkonnější zařízení lze napojit i více domů), nárazovost využití (víkendové chalupy/celotýdenní provoz) či typ odpadu. Dále je potřeba vyřešit umístění, vypouštění vody, stavební provedení… což je práce pro odborníky. Ale i naprostý laik by měl vědět, co kupuje a co od zařízení může a má očekávat. Klíčovým parametrem je (kromě provozních nákladů) účinnost čistícího procesu.

Anaerobní čističky využívají rozkladných procesů bakterií bez přístupu vzduchu. Hodí se především pro nárazové používání (víkendy, chalupy). Nepotřebují elektřinu a dosahují účinnosti 70% (bez filtru) až 85% (s dodatečným filterm). Vyžadují větší prostor a filtr je třeba občas vyměnit.

Aerobní čističky používají rozkladných procesů za přístupu vzduchu. Kvůli tomu je nutný elektrický zdroj, který otáčí diskem s bakteriemi, čímž zajišťuje okysličení. V některých případech je navíc nutné přitápění. Kromě toho vyžadují trvalý přísun vody, hodí se tedy jen pro trvale obývané objekty. Účinnost však činí 80-90%.

Čističky s aktivační nádrží patří mezi modernější zařízení a využívají řadu pokročilých technologií, např. provzdušňování nádrže k získání ideálních podmínek pro bakterie. Jsou sice vhodné pro trvale obývané objekty, ale díky řízení počítačem není problém např. dočasně snížit výkon před delší dovolenou. Tentýž systém zajišťuje běh jen v případě potřeby - a tedy úsporu energie. Většinou nepotřebují přitápění. Dosahují účinnosti 95-98%.

Údržba a náklady

Ani domácí čistička se neobejde bez údržby. I v jejím případě se občasnému vyvezení kalů a pevných odpadů, ovšem zde jde pouze o tekutý kal, což nelze srovnávat například s vyvážením žumpy. Ani s vyčištěnou vodou nebudete mít problémy. Po získání potřebných posudků a povolení ji můžete vypouštět například do otevřené kanalizace, do potoka nebo ji nechat vsáknout do podloží. V jistých případech lze vodu užít i na zalévání.

Ale kolik to vlastně stojí? Čističky nejsou zadarmo, v posledních letech však jejich ceny klesly a zařízení pro rodinný domek pořídíte za 30-60 000 Kč. To je cena prakticky srovnatelná se septiky splňující všechny dnes potřebné předpisy. Ani provoz nezruinuje rodinný rozpočet. Díky moderním technologiím nevyžadují čističky velký elektrický příkon a ty modernější ani zimní přitápění. Celkové náklady se tak vyšplhají asi na 1 000 Kč ročně podle vytížení.

Legislativa domovních ČOV

Podle současné platné legislativy se proces úředního povolování domovních čistíren ubírá, buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním "Povolení o nakládání s vodami" nebo se nově postupuje jednodušším způsobem, na tzv. ohlášení.

Tento způsob již nevyžaduje odběr vzorků 2x ročně, tak jako u klasického vodoprávního řízení. Při ohlášení je však nutná kontrola technického komisaře, jedenkrát za dva roky. O způsobu a podmínkách povolení ČOV v místě instalace ČOV se vždy před zakoupením čistírny nejprve informujte na místně příslušném stavebním úřadě, resp. na příslušném vodoprávním úřadě, kde Vám sdělí podrobnosti.

Při likvidaci odpadních vod lze využít následující možnosti:

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

1. Jímka (žumpa) na vyvážení odpadních vod.

Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž.Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad.Předpokládá se, že žumpa je vyvážena na čistírnu odpadních vod.Vyvážet žumpu na zemědělské anebo jiné pozemky je nezákonné.

2. Septik se zemním filtrem, popř. kořenová čistírna odpadních vod.

  • Septiky bez dočištění se dnes již nepovolují, z důvodu nedostatečné, pouze cca 30 % - ní  účinnosti čištění.
  • Fakticky platí, že pokud kombinace zařízení septik s pískovým filtrem má dosáhnout účinnosti čištění jako domovní čistírna (min. 95%) jsou investiční náklady obvykle dvojnásobné než na ČOV. Platí tedy, že instalovat např. levné tříkomorové septiky se z dlouhodobějšího hlediska nevyplatí, protože toto technické řešení není schopné plnit nejen naše současné, ale ani výhledové zákony, kdy pravděpodobně budou muset být septiky doplněny biologickou čistírnou a nebo vyváženy jako žumpa.

3. Domovní ČOV

  • Povolení tohoto vodního díla přísluší příslušnému odboru životního prostředí u pověřených stavebních úřadů.
  • Dochází k odtoku vyčištěné vody do povrchových vod (potok, rybník apod.), dešťové kanalizace nebo k zasakování do vod podzemních.
  • Pokud máte v blízkosti čistírny potok, řeku nebo rybník, pak je nejlepším způsobem likvidace odpadní vody, její vypouštění do blízké vodoteče.
  • Dalším způsobem je zasakování do podzemních vod. Tento způsob likvidace je pro majitele čistírny nejjednodušší, avšak získání povolení k zasakování, bývá na úřadech nejvíce složité.

4. Domovní ČOV se zásobní nádrží na vyčištěnou vodu

  • Vznikla spojením domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu.
  • Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce.
  • Z hlediska vodního zákona, pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, ať zemědělských či okrasných, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo.
  • Je samozřejmé, že na využití vyčištěné vody k zálivce se názory různých úředníků liší. Aby se do dané problematiky vnesl pořádek, musela se sejít výkladová komise právníků k Vodnímu zákonu a zaujmout jednoznačné stanovisko. Pokud jsou pochybnosti, zda daná stavba (ČOV s jímkou), je vodním dílem či nikoliv, rozhoduje podle stavebního zákona stanovisko vodoprávního úřadu. Konkrétně to znamená, že pokud vodoprávní úřad rozhodne, že čistírna s jímkou je vodním dílem, platí jeho rozhodnutí, ale občan se může důvodně ptát daného vodoprávního úřadu, proč zaujímá jiné stanovisko než výkladová komise právníků, i když na to má ze zákona právo.

Jak situaci řešit? Můžete si pořídit žumpu nebo septik. To je ovšem poněkud zastaralé a nepříjemné řešení. Pokud se tedy náhodou nevyžíváte v zápachu, který taková zařízení obvykle provází, nehledě na nepříjemnou potřebu je udržovat a pravidelně vyvážet. Což není zadarmo (až 2 000 Kč) a asi nikdo se takových povinností nechopí s nadšením. Ani pořizovací náklady nejsou nejnižší, dnešní žumpy a septiky musí splňovat řadu norem,zejména vodotěsnost.

cov_01.jpg
oddělovač.jpg

Stránky na systému Webgarden postavil a graficky upravil

Radek Sedláček, U Zastávky 432/4, 339 01 Klatovy, Email: RASgraf@email.cz

Tel: 725 050 485,  IČO: 88030717

img.php.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one